Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin


Niniejszy regulamin to zbiór obejmujący zasady korzystania z usług IDcom Group Sp. z o.o. regulujący prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Spółka IDcom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Garbary 51/9, 61-869 Poznań.
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych.
 3. Spółka nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.
 4. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych, udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Spółki. Podlegają one ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla Spółki. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Spółki. Bez wyraźnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, Reguł Porządkowych, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Spółka.
 6. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółki.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z niniejszym regulaminem bez podania przyczyny oraz zablokowania możliwości korzystania z Serwisu Użytkownikowi, który publikuje takie treści.
 8. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
 9. Pliki Coockie:
  • Strona www korzysta z plików cookies.
  • Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
  • Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
  • Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.
 10. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Klauzula ochrony danych osobowych w związku z przepisami RODO od 25 maja 2018r.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma IDcom Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-869) przy ul. Garbary 51/9, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez akceptację niniejszej klauzuli informacyjnej (przycisk “Akceptuję”).
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu udostępnienia wybranych przez Panią/Pana usług świadczonych przez Administratora i nie będą przekazywane innym podmiotom.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do udostępnienia za darmo usług do testów, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest testowanie usług.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych zarówno przed jak i po zawarciu umowy jest dobrowolne.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • Wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • Przenoszenia danych,
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu korzystania z usług na podstawie zawartej umowy lub końca darmowego okresu testowego.
 10. Wszelkie modyfikacje prosimy zgłaszać na adres email: biuro@idcom.pl wpisując w tytule wiadomości: “RODO”.
 11. Niniejsza Klauzula wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.